Årsmöte och Nya hedersmedlemmar

Årsmötet hölls stadgeenligt den 20:e februari i Duvan. Vi hade äran att få utnämna två nya hedersmedlemmar, Kent Sjöström (bastrumma) och Kjell Velander (1:a klarinett). Båda herrarna har spelat sig igenom 50 år i Kolbäcks Musikkår.
Mer info från ärsmötet inom kort.